آیین نامه فعالیت سامانه آرک

موضوع محتوای ارسالی شما بایستی مرتبط با مسائل معماری باشد. در غیر اینصورت محتوای شما منتشر نخواهد شد. محتوای ارسالی شما نباید از سایر رسانه های فارسی زبان کپی شده باشد. محتوای شما نباید حاوی نشان سایر رسانه های فارسی زبان باشد.

محتوای شما می تواند ترجمه یک نوشته علمی ، معرفی یک اثر معماری ، یک تجربه طراحی و یا یک تجربه اجرایی باشد. همچنین هنرجویان مرکز معماری ایران می توانند آثار خود را در سامانه آرک منتشر نمایند ، آثار هنرجویان نیازمند پیوست توضیح متنی در مورد اثرشان نیز می باشد. دسته بندی موضوعی محتوای ارسالی در صفحه ارسال محتوا مشخص شده است.

مشخصات تهیه کننده محتوا در صفحه اصلی سامانه و صفحه ی محتوای ارسالی همراه با لینک وبسایت و یا اینستاگرام وی منتشر خواهد شد.کاربر با کلیک بر روی آیکون و یا نام ارسال کننده محتوا به صفحه ی اینستاگرام یا وبسایت وی منتقل می شود.

برای مشاهده نمونه به صفحه اصلی سامانه آرک مراجعه نمایید.

در پایان هر ماه به یک محتوای منتخب که توسط کارشناس محتوای سامانه  انتخاب می گردد هدیه نقدی اعطا می گردد.

هدیه نقدی این دوره یک میلیون تومان می باشد.

مهلت ارسال : پایان آبانماه ١٣٩٨

محتوای ارسالی شما ۴۸ ساعت پس از ارسال بررسی و منتشر خواهد شد.

بستن منو